BÀSQUET ATENEU MONTSERRAT

Post Page Advertisement [Top]

Veredicte del 2n Concurs de Microrelats
A Barcelona, dilluns 22 de juny de 2020, d'acord amb el que estableixen les bases del 2n Concurs de Microrelats, El BAM en temps de confinament, convocat pel Bàsquet Ateneu Montserrat (BAM), es reuneix el jurat encarregat de seleccionar-ne els treballs guanyadors. Els membres presents del jurat són: Pere-Ramon Plaus (president), M. Antònia Galbete (secretària), Raquel Robalo i Enric Bertran. Joan-Josep Lostao ha excusat la seva assistència.

El jurat, un cop llegits tots els treballs presentats, i exposades i debatudes totes les opinions al respecte, emet el següent veredicte, on fa constar la persona guanyadora, el títol del microrelat i la categoria en què participa:

          - Mario Feijoo Rodríguez, Bàsquet concurs (categoria Infantil 2).
          - David Gómez, L'última cistella (categoria Adulta).

          Les categories Infantil 1, 3, 4 i Juvenil han quedat desertes.

          El jurat acorda concedir un accèssit al microrelat BAM en confinament, d'Èlia Pla Torres (categoria Infantil 2)

El jurat vol agrair la participació de tothom i posar de relleu la qualitat dels treballs presentats al concurs. És per això, que recomana publicar-los al blog dels 90 anys del BAM.

El dia i lloc esmenats, es redacta i s'aprova aquesta acta, que signen el president i la secretària, amb l'aquiescència de la resta de membres del jurat.

Pere-Ramon Plaus                           M. Antònia Galbete

ENTREGA DE PREMIS


Bottom Ad [Post Page]